वकील विशेष वैयक्तिक इजा व नुकसान भरपाईतेव्हा नुकसान केले आहे, आपण वर अवलंबून आहेत आपल्या मदतीची एक उत्तम अनुभव आहे, विशेष नियम लागू आपले इजाआम्ही आहे. एक मजकूर संदेश पाठवू, प्रकार त्यानंतर एक जागा आणि आपला संदेश. आम्ही शक्य तितक्या लवकर प्रतिसाद फक्त खर्च. एसएमएस दर तेव्हा गणना करणे, हे महत्वाचे आहे की पगार आधी नुकसान गणना केली जाते, योग्य - सर्व परिशिष्ट आहे.